Meddelelser

18.11.2020

Nyt om lørdage

Invandreklubben har indtil videre fravalgt at svømme om lørdagen, og vi har fået grønt lys til at bruge hele lørdagen, både mænd og kvinder.
Vi kan altså alle svømme om lørdagen 8.00 – 11.30.

I fald Invandreklubben igen viser aktivitet kan det tænkes at vi må opgive igen.


________________________________________________________

Vi starter svømning igen tirsdag den 11. august 2020.

Kontingentet for efteråret er sat til 300 kr.
Indbetales på foreningens bankkonto: 1551 0010934036
.
I foråret måtte vi jo stoppe på grund af corona, og kontingent overskuddet fra foråret bruges til at nedsætte kontingentet her i efteråret,

Vær opmærksom på de særlige corona-regler og begrænsninger, som Islevbadet har sat i værk.

Ugeplanen bliver således:
Tirsdag:     16.00 – 19.30
Lørdag:      08.00 -  10.00
Søndag:    08.00 -  11.30

Som noget nyt har vi mulighed for at kvindelige medlemmer kan svømme om lørdagen fra kl. 10 til 11.30 og dele bassin med indvandrerklubben.
Vi vil følge i hvilket omfang vore kvindelige medlemmer vil bruge denne mulighed den første måned og derefter vurdere, om vi fortsætter.

Vel mødt til en ny sæson.