Hensyn og regler


Personalet i Islevbadet ser vi ikke meget til. De få der er, sørger for rengøring efter et fastlagt skema, og beskæftiger sig ellers med tekniske/administrative opgaver. Resten skal foreningerne selv klare. Det kræver opmærksomhed og hensyntagen fra alle medlemmer, særligt hvad angår de følgende forhold.

 

Vigtigst  livreddere!

Vi har aftale med 6 livreddere, som kommer på skift i vores svømmetider og passer på os. 

De er alle stabile medarbejdere, der vil afløse hinanden i tilfælde af f.eks. sygdom. Skulle det ske, at der ikke kan findes en afløser, skal svømningen aflyses, hvilket bekendtgøres ved opslag på indgangsdøren. Men det kan måske ikke nåes i tide. Derfor skal man altid være opmærksom på, om foreningens livredder er i svømmehallen, inden man hopper i bassinet.

Svømning forbudt hvis foreningens livredder ikke er tilstede!

 

Adgangskontrol

Medlemmerne skulle gerne lærer hinanden så godt at kende, at ikke-medlemmer kan holdes ude, uden egentlig adgangskontrol. Vi har ikke kendskab til nogen, der vil holde vagt i vores svømmetider.


Banetove

Når vi starter og slutter tirsdag og onsdag, skal banetovene flyttes. Det hjælper foreningerne hinanden med. Vores livreddere vil primært tage sig af den opgave, men foreningens medlemmer bedes give en hånd med, hvis det er passende. Vi skal gerne opretholde et godt forhold til de andre foreninger, der bruger badet!

 

Hold til højre, når I svømmer

Brug de almindelige trafikregler. Hold til højre i begge retninger, så vi undgår trafiksammenstød og deraf følgende dårlig stemning i bassinet. Ligesom på en gammeldags 3-sporet landevej, med overhaling i midterbanen, når der er fri passage.

 

Vel mødt, - det går nok alt sammen!

Bestyrelsen


Redigeret december 2017