Islevbadets Motionister

Foreningen Islevbadets Motionister

Foreningens fomål er at give medlemmerne mulighed for motionssvømning i Islevbadet, der blev et "foreningsbad" i weekenderne, eftermiddage og aften fra august 2011. Herefter kan man kun bruge svømmehallen, hvis man er medlem af en forening, der giver adgang til det og kun i de tidsrum foreningen råder over.

Foreningen betaler ikke noget for at bruge Islevbadet, men vi skal selv sørge for ansættelse og aflønning af livreddere, hvilket er foreningens væsenligste udgift.  

Morgensvømning, skolernes brug og hvad der ellers foregår, har foreningen ikke noget at gøre med. Heller ikke brug af motionsrummet.