Islevbadets Motionister

Medlemskab

Nye medlemmer skal udfylde en indmeldelsesblanket, som kan findes på opslagtavlen i Islevbadet. Den afleveres i foreningens postkasse samme sted. 

Som medlem har du  mulighed for at svømme i disse tider og baner:

tirsdag:

16.00 - 19,30,

2 baner

Lørdag                        08.00 - 10.00, 6 baner,  2-3 baner 

Søndag:

08.00 - 11.30, 6 baner,  2-3 baner 

Kontingent betales 2 gange årligt, for efteråret og for foråret.

Når det er betalt udskrives medlemskort, som udleveres af livredderne.

Før start i august og januar, sender vi en mail med oplysning om kontingentets størrelse.
 
 
Foråret 2022 starter lørdag 8. januar.

Kontingentet er 650 kr. 

Kontingentet indbetales på foreningens konto i 

Danske Bank:  

Skriv navn på indbetalingen, så den kan sammenholdes med din indmeldelsesblanket.

_____________________________________________

For eningen optager medlemmer, som dyrker motionssvømning.  På grund af den begrænsede banekapacitet er det ikke muligt at optage børn, som primært ønsker at bade og lege i vandet

_____________________________________________

Man kan holde pause et halvt år ad gangen. Så lader man bare være med at betale, og står som passivt medlem.

____________________________________________________

Redigeret 6. januar  2022