Islevbadets Motionister

Hensyn og regler

Personalet i Islevbadet ser vi ikke meget til. De få der er, sørger for rengøring efter et fastlagt skema, og beskæftiger sig ellers med tekniske/administrative opgaver. Resten skal foreningerne selv klare. Det kræver opmærksomhed og hensyntagen fra alle medlemmer, særligt hvad angår de følgende forhold.

Vigtigst

livreddere!

Vi har aftale med 6 livreddere, som kommer på skift i vores svømmetider og passer på os. 

De er alle stabile medarbejdere, der vil afløse hinanden i tilfælde af f.eks. sygdom. Skulle det ske, at der ikke kan findes en afløser, skal svømningen aflyses, hvilket bekendtgøres ved opslag på indgangsdøren. Men det kan måske ikke nåes i tide. Derfor skal man altid være opmærksom på, om foreningens livredder er i svømmehallen, inden man hopper i bassinet.

Svømning forbudt hvis foreningens livredder ikke er tilstede!

Adgangskontrol

Medlemmerne skulle gerne lærer hinanden så godt at kende, at ikke-medlemmer kan holdes ude, uden egentlig adgangskontrol. Vi har ikke kendskab til nogen, der vil holde vagt i vores svømmetider.

Hold til højre, når I svømmer

Brug de almindelige trafikregler. Hold til højre i begge retninger, så vi undgår trafiksammenstød og deraf følgende dårlig stemning i bassinet. Ligesom på en gammeldags 3-sporet landevej, med overhaling i midterbanen, når der er fri passage.

Corona
I denne corona tid er der særlige regler og visse begrænsninger i alle svømmehaller, således også i Islevbadet.
Vær opmærksom hvordan det er netop her.

Redigeret august 2020