Medlemskab

Nye medlemmer skal udfylde en indmeldelsesblanket, som kan findes på opslagtavlen i Islevbadet. Den afleveres i foreningens postkasse samme sted. Som medlem har du  mulighed for at svømme i disse tider og baner:


tirsdag:                       16.00 - 19,30, 2 baner

Lørdag                        08.00 - 10.00, 6 baner,  2-3 baner 

Søndag:                      08.00 - 11.30, 6 baner,  2-3 baner 

Kontingent betales 2 gange årligt, for efteråret og for foråret.

Når det er betalt udskrives medlemskort, som udleveres af livredderne.


Før start i august og januar, sender vi en mail med oplysning om kontingentets størrelse.
 
 
Foråret 2022 starter lørdag 8. januar.

Kontingentet er 650 kr. 

 

Kontingentet indbetales på foreningens konto i 

Danske Bank:  1551 0010934036
Skriv navn på indbetalingen, så den kan sammenholdes med din indmeldelsesblanket.

_____________________________________________

For eningen optager medlemmer, som dyrker motionssvømning.  På grund af den begrænsede banekapacitet er det ikke muligt at optage børn, som primært ønsker at bade og lege i vandet

_____________________________________________

Man kan holde pause et halvt år ad gangen. Så lader man bare være med at betale, og står som passivt medlem.

____________________________________________________

Redigeret 6. januar  2022